Технополис завтра
Самое важное. Самое полезное. Самое интересное...
Новости ЧП, криминал

Поляки забирают у Кернеса росcийские троллейбусы и трамваи за долги

13.07.2015

Суд зобов’язав Харківську міську раду та «ПЛ «Лізинг» передати ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» в рахунок погашення боргів 57 тролейбусів та 10 трамваїв, загальна вартість яких складає 40,30 млн грн.

Суд обязал Харьковский городской совет и «ПЛ «Лізинг» передать ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» в счет погашения долгов 57 троллейбусов и 10 трамваев, общая стоимость которых составляет 40,3 млн грн.

Про це йдеться у рішенні Львівського апеляційного господарського суду.

7 листопада 2006 року ПП «ПЛ Лізинг» (лізингодавець), ХКП «Міськелектротранс» (лізингоодержувач) і ТОВ «Дуотранс» (продавець) уклали тристоронній договір купівлі-продажу. «ПЛ Лізинг» закупило тролейбуси і трамваї в «Дуотрансу», а потім передало їх у лізинг «Міськелектротрансу». Всього за лізинговою програмою було поставлено 10 трамваїв і 90 тролейбусів. Вартість їх була оцінена в 120 млн грн.

В 2006 році Кабінет міністра під керівництвом Віктора Януковича ухвалив державну програму, за якою Харків мав отримати часткову компенсацію за нову техніку з державного бюджету. Але в 2007 році уряд Юлії Тимошенко прийняв нову постанову, згідно з якою закупівля електротранспорту фінансується з держбюджету тільки в тому випадку, якщо його виготовив вітчизняний виробник. За таких умов фінансування ХКП «Міськелектротранс» з держбюджету припинилося, оскільки тролейбуси і трамваї були російського виробництва. У комунального підприємства виникли перебої з платежами, оскільки в повному обсязі міський бюджет не міг забезпечити виплати за договором.

Для придбання тролейбусів і трамваїв «ПЛ Лізинг» брало кредит у ПАТ «Кредобанк» під заставу купленого електротранспорту. «Кредобанк» належить «PKO Bank Polski S.A.», також поляку Лучину Ричарду належить «ПЛ Лізинг».

У зв’язку з невиконанням кредитного договору з «ПЛ Лізинг» у 2010 році через суд було стягнено заборгованість в сумі 47,60 млн грн. У грудні 2011 року ПАТ «Кредобанк» відступило право вимоги по договору фінансовій компанії «Приватні інвестиції», засновником якої є Польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса».

У зв’язку з неспроможністю «ПЛ Лізинг» виплатити 47,60 млн грн. боргу, суд вирішив, що вимоги кредитора мають бути задоволені за рахунок майна, переданого в заставу.

В травні минулого 2014 року рішенням господарського суду Львівської області визнано право власності ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» на 57 тролейбусів та 10 трамвайних вагонів в рахунок погашення боргу за кредитним договором. Ще 33 тролейбуси належать компанії на підставі договору про порядок виконання грошових зобов’язань від 13.11.2014, укладеного між позивачем та попереднім власником даного майна – ТОВ «Кредит фонд».

Таким чином, Харкову сьогодні не належить жодного трамваю чи тролейбуса з спірної лізингової програми.

У квітні цього року за клопотанням Харківської міськради суд поновив пропущений строк оскарження рішення госпсуду Львівської області, яким визнано власність ФК «Приватні інвестиції» на тролейбуси і трамваї. Після цього була подана апеляційна скарга.

Представник харківської міськради у суді заявив, що протягом 2006-2011 років Департамент транспорту за договором фінансового лізингу спрямував 48,10 млн. грн. з бюджету м. Харкова та 4,17 млн. грн. – з державного бюджету. А відтак, міська рада набула права власності на частину предмету лізингу за цим договором.

Також харків’яни вказали суду, що під час прийняття рішення транспорт входив до ліквідаційної маси ХКП «Міськелектротранс», тож вилучення майна повинно відбуватися лише в порядку ліквідаційної процедури.

Крім того, представник міськради апелював, що суд першої інстанції не дослідив обставин щодо переходу до ТОВ «ФК «Приватні інвестиції» права вимоги за портфелем заборгованостей.

Але суд не знайшов підстав для скасування рішення Господарського суду Львівської області, який зобов’язав Харківську міську раду та «ПЛ «Лізинг» передати ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» в рахунок погашення боргів 57 тролейбусів та 10 трамваїв.

 

Русская версия статьи

Об этом уведомляется в решении Львовского апелляционного хозяйственного суда.

7 ноября 2006 года ПП «ПЛ Лізинг» (лизингодатель), ХКП «Горэлектротранс» (лизингополучатель) и ТОВ «Дуотранс» (продавец) заключили трехсторонний договор купли-продажи. «ПЛ Лізинг» закупил троллейбусы и трамваи у «Дуотранс», а потом передал их в лизинг «Горэлектротранcу». Всего по лизинговой программе было поставлено 10 трамваев и 90 троллейбусов. Стоимость их была оценена в 120 млн грн.

В 2006 году Кабинет министров под руководством Виктора Януковича принял государственную программу, по которой Харьков должен был получить частичную компенсацию за новую технику из госбюджета. Но в 2007 году правительство Юлии Тимошенко приняло новое постановление, в соответствии с которым закупка электротранспорта финансируется из госбюджета только в том случае, если его изготовил отечественный производитель. В таких условиях финансирование ХКП «Горэлектротранс» из госбюджета прекратилось, поскольку троллейбусы и трамваи были российского производства. У коммунального предприятия возникли перебои с платежами, поскольку в полном объёме городской бюджет не мог обеспечить выплаты по договору.

Для приобретения троллейбусов и трамваев «ПЛ Лізинг» брал кредит в ПАО «Кредобанк» под залог купленного электротранспорта. «Кредобанк» принадлежит «PKO Bank Polski S.A.», также поляку Лучину Ричарду принадлежит «ПЛ Лізинг».

В связи с невыполнением кредитного договора с «ПЛ Лізинг» в 2010 году через суд была взыскана задолженность на сумму 47, 60 млн грн. В декабре 2011 года ПАО «Кредобанк» уступило право востребования по договору финансовой компании «Частные инвестиции», основателем которой является Польский акционерный банк «Общая сберегательная касса».

В связи с неспособностью «ПЛ Лізинг» выплатить 47, 60 млн грн. долга, суд постановил, что требования кредитора должны быть удовлетворены за счёт имущества, переданного под залог.

В мае прошлого 2014 года по решению хозяйственного суда Львовской области признано право собственности ООО «Финансовая компания «Частные инвестиции» на 57 троллейбусов и 10 трамвайных вагонов в счёт погашения долга по кредитному договору. Ещё 33 троллейбуса принадлежат компании на основании договора о порядке исполнения денежных обязательств от 13.11.2014, заключённого между истцом и предыдущим владельцем данного имущества – ООО «Кредит фонд».

Таким образом, Харькову сегодня не принадлежит ни единого трамвая или троллейбуса из спорной лизинговой программы.

В апреле этого года по ходатайству Харьковского горсовета суд возобновил пропущенный срок обжалования решения хозсуда Львовской области, которым признана собственность ФК «Частные инвестиции» на троллейбусы и трамваи. После этого была подана апелляционная жалоба.

Представитель харьковского горсовета в суде заявил, что на протяжении 2006-2011 гг. Департамент транспорта по договору финансового лизинга направил 48,10 млн грн. из бюджета г. Харькова и 4,17 млн грн. – из госбюджета. А таким образом, горсовет приобрёл право собственности на часть предмета лизинга по этому договору.

Также харьковчане указали суду, что во время принятия решения транспорт входил в ликвидационную массу ХКП «Горэлектротранс», поэтому изымание имущества должно совершаться только в порядке ликвидационной процедуры.

Кроме того, представитель горсовета апеллировал, что суд первой инстанции не исследовал обстоятельства перехода к ООО «ФК «Частные инвестиции» права востребования по портфелю задолженностей.

Но суд не нашёл оснований для отмены решения Хозяйственного суда Львовской области, который обязал Харьковский городской совет и «ПЛ «Лізинг» передать ООО «Финансовая компания «Частные инвестиции» в счёт погашения долгов 57 троллейбусов и 10 трамваев.

НАШІ ГРОШІ


 
Социальные комментарии Cackle
Loading...
Загрузка...

© 2009 Технополис завтра

Перепечатка  материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши  правила  строже  этих,  пожалуйста,  пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.